Derechter » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Zijn guldenzegels nog geldig naast eurozegels?

Op 1 januari 2002 werd de euro de nieuwe munteenheid in Nederland waarmee betaald kan worden (maar ook in vele andere Europese landen). Dit had tot gevolg dat ook de postzegelwaarde vanaf dat moment i…

Tijdelijk verhuren onder de gewijzigde Leegstandwet

Op 1 juli 2013 is het wetsvoorstel die de bestaande Leegstandwet wijzigt van kracht geworden. Deze wetswijziging verandert iets aan de Leegstandwet, zoals die voor 1 juli gold. De Leegstandwet is al e…